Haiven54 - Sfeervol en lekker!
Haiven54 - Fotoalbum
Haiven54 - Contact
Haiven54 - Header

Geschiedenis Hindeloopen

oud_Hindeloopen.jpgHindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese elf steden. Hoewel het geen haven had maar slechts een rede in de Zuiderzee, was Hindeloopen lange tijd een belangrijke hanzestad en vissersplaats.
De visserschepen droegen de lettercode HI.De grote bloeiperiode van het stadje lag tussen 1650 en 1790, toen Hindeloopen een grote vloot bezat van ruim tachtig schepen.

Aan de kapitale 17e en 18e eeuwse kapiteinshuizen is nog te zien hoe rijk de Hindeloopers waren. Hindeloopen vormde een zelfstandige gemeente, tot het in 1984 samen met Workum, Stavoren en een groot deel van Hemelumer Oldeferd opging in de nieuwe gemeente Nijefurd.

Bezienswaardigheden
Alhoewel Hindeloopen klein is, zijn er veel bezienswaardigheden. Zo is er de Westertoren uit 1593, de hervormde kerk uit 1632, het Museum Hindeloopen en het Eerste Friese Schaatsmuseum. Hindeloopen had vroeger zijn eigen klederdracht.

Tegenwoordig toont alleen de folkloristische zang- en dansgroep "Aald Hielpen" de klederdracht nog bij optredens in Hindeloopen of ver daarbuiten, tot Amerika en Japan toe. Ook de Hindelooper schilderkunst is wereldwijd bekend.

Tegenwoordig is Hindeloopen vooral in trek bij toeristen die vooral in het voorjaar en in de zomer het stadje bezoeken. Ook heeft Hindeloopen een grote jachthaven en een kleinere oude haven.


>> ga naar een foto overzicht van Hindeloopen